Skip to main content

در اشتراک ایرانسل رایگان، مصرف اینترنت به چه صورت است؟ - Knowledgebase / مصرف اینترنت - مرکز پشتیبانی فیلیمو

در اشتراک ایرانسل رایگان، مصرف اینترنت به چه صورت است؟

  • اگر بخواهید تماشای رایگان با اینترنت ایرانسل داشته باشید، در این حالت نیازی به خرید اشتراک فیلیمو ندارید و مصرف اینترنت ایرانسل شما تمام‌بها است.

  • اگر تماشای رایگان ایرانسلی را نخواهید، کافی‌ست اشتراک فیلیمو بخرید و مصرف اینترنت ایرانسل نیم‌بها است.

Helpful Unhelpful

4677 of 6332 people found this page helpful

صفحه نخست ارسال تیکت