Skip to main content

از چه بانک‌هایی می‌توانم پرداخت انجام دهم؟ - Knowledgebase / Register and buy a subscription - مرکز پشتیبانی فیلیمو

از چه بانک‌هایی می‌توانم پرداخت انجام دهم؟

 

.شما از طریق تمام بانکهای عضو شتاب میتوانید پرداخت انجام دهید. و در قسمت درگاه هر بانکی را میتوانید انتخاب کنید

Helpful Unhelpful

82 of 117 people found this page helpful

صفحه نخست ارسال تیکت